Social Icons

Pages

Wednesday, October 9, 2013

ေမးခိုင္ေရာဂါ

ေမးခိုင္ေရာဂါဟူသည္ >(Clostridium tetani) ေခၚ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရ၏။ ဤေရာဂါပိုးသည္ လူသားတို႔၏မစင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား၏မစင္၌ ပါရွိတတ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးျပဳလုပ္ထားေသာ ေျမႀကီးထဲတြင္ ေပါမ်ား၍ လူသားတို႔တြင္ သံစူးျခင္း၊ ဆူးစူးျခင္းစသည့္ ဘာမဟုတ္သည့္ ဒဏ္ရာေလးမ်ားမွတဆင့္ အသားထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။

သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ေဒသတြင္ ဤေရာဂါရတတ္ပါသည္။ ေမြးစကေလး၏ ခ်က္ႀကဳိးကိုေရာဂါပိုးပါေသာ ေဆးမႈန္႔မ်ားထည့္မိပါက ကေလးတြင္ေရာဂါရတတ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ျပင္ပေျမႀကီးတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ပိုးဥအသြင္ေျပာင္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုပိုးဥကေလးမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ အသားထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ အေကာင္မ်ားေပါက္ဖြားၿပီး အဆိပ္ရည္ကိုထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ထိုအဆိပ္ရည္က အာရုံေၾကာမ်ားကို ဒုကၡေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ တစ္ကိုယ္လုံးေတာင့္တင္းၿပီး ၀က္ရူးျပန္သလို တက္တတ္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုး၀င္ၿပီး (2) ရက္မွ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာမွ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ျဖစ္ေပးတတ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ၿပီးျခင္း ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာေပၚပါက အႏၱရာယ္ပိုၿပီးျပဳတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ ရျခင္း ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးကို နီးစပ္ရာေဆးခန္းတြင္ သြားေရာက္ထိုးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

No comments: